Người thật, chuyện thật!

Những hội viên đã tìm được tình yêu trên AsianDating

Tham gia miễn phí ngay
Hiển 7 - 12 trong tổng số 198

Cám ơn trang da kết nối chúng tôi

Cám ơn trang da kết nối chúng tôi Cám ơn trang da kết nối chúng tôi

Tham gia tìm bạn

Tham gia tìm bạn Tham gia tìm bạn

Tôi đã thực sự hạnh phúc khi biết đến AsianDating.com

Tôi đã thực sự hạnh phúc khi biết đến AsianDating.com Vô cùng biết ơn & tôi mong sẽ có thật nhiều cặp đôi hạnh phúc khi đ... Tôi đã thực sự hạnh phúc khi biết đến AsianDating.com Vô cùng biết ơn & tôi mong sẽ có thật nhiều cặp đôi hạnh phúc khi đến với trang web này. Xin cảm ơn!
xem thêm

I want to say " Thank you " to Asiandating

Detailed profile I'm so lucky when I meet a good man. He always though best things for me, always ask me before he does something. If coincider 1 day, he can read words I wrote, I want to let's him know that how much I feeling happy and lucky when I meet him. I want to say " Thank... Detailed profile I'm so lucky when I meet a good man. He always though best things for me, always ask me before he does something. If coincider 1 day, he can read words I wrote, I want to let's him know that how much I feeling happy and lucky when I meet him. I want to say " Thank you " to Asiandating because help us can meet together. I have not time to looking for someone or meet and dating, so I choose Asiandating to tried find friend. And now I were meet a good man who make me feels I were loved.
xem thêm

Everything is simple here. Am now dating a man I love.

Everything is simple here. Am now dating a man I love. Everything is simple here. Am now dating a man I love.

Finally found the one for me.

Found my true love, thank you to all the beautiful women who messaged and like me,hope you all find true love here. Found my true love, thank you to all the beautiful women who messaged and like me,hope you all find true love here.