Liên hệ

Dịch Vụ Khách Hàng

Tuyển Dụng

Những Vấn Đề Khác

Địa chỉ bưu điện của chúng tôi

AsianDating.com
Cupid Media Pty Ltd
PO Box 9304
Gold Coast MC QLD 9726
Australia

Địa chỉ văn phòng của chúng tôi

Level 5
2502 / 5 Lawson Street
Southport QLD 4215
Australia

Điện thoại

Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin sau trước khi bạn gọi:

  • Tên Website: AsianDating
  • Địa chỉ email của bạn

Các cuộc gọi đều được trả lời từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Giờ hiện tại ởQueensland, Úc 6:42 SA Thứ tư, tháng bảy 17, 2019

Khách Hàng Hoa Kỳ và Canada: 1-800-787-0838

Khách Hàng Vương Quốc Anh / châu Âu: 00 61 7 5571 1181

Khách Hàng Quốc Tế: +61 7 5571 1181

Khách Hàng Úc: (07) 5571 1181

Fax: +61 7 3103 4000

Cupid Media, Logo của Cupid Media và AsianDating.com đã được đăng ký thương hiệu với công ty Ecom Holdings và công ty Cupid Media Pty Ltd. được phép sử dụng