Liên hệ

Địa chỉ bưu điện của chúng tôi

AsianDating.com
Cupid Media Pty Ltd
PO Box 9304
Gold Coast MC QLD 9726
Australia

Địa chỉ văn phòng của chúng tôi

Level 5
2502 / 5 Lawson Street
Southport QLD 4215
Australia

Điện thoại

Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin sau trước khi bạn gọi:

Tiếp nhận cuộc gọi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều theo giờ Queensland, Úc.
Thời gian hiện tại ở Queensland, Úc 10:25 CH Thứ sáu, tháng mười 7, 2022

Anh: 0808 164 1512

Mỹ / Canada: 1-844-387-7807

Úc: (07) 3186 9461

Quốc tế: +61 7 3186 9461

Fax: +61 7 3103 4000

Email

support@asiandating.zendesk.com