Liên hệ

Địa chỉ bưu điện của chúng tôi

AsianDating.com
Cupid Media Pty Ltd
PO Box 9304
Gold Coast MC QLD 9726
Australia

Địa chỉ văn phòng của chúng tôi

Level 5
2502 / 5 Lawson Street
Southport QLD 4215
Australia

Điện thoại

Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin sau trước khi bạn gọi:

Các cuộc gọi đều được trả lời từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều.
Giờ hiện tại ởQueensland, Úc 11:07 SA Thứ bảy, tháng bảy 11, 2020

Anh: 0808 164 1512

Mỹ / Canada: 1-844-387-7807

Nhật: 050-3204-4701

Úc: (07) 3186 9461

International: +61 7 3186 9461

Fax: +61 7 3103 4000