Құпиясөзді қалпына келтіру

Төмендегі суретте көрсетілген 4 санды кодты енгізіңіз